Wat is een prismaglas?

Door allerlei omstandigheden kan een scheefstand van de ogen ontstaan. Dit kan latent of manifest zijn.

Verschillende vormen van scheefstand

Latent

Is het latent dan kan de persoon nog zelf de ogen in de gelijke stand houden. Dit latente scheef staan gebeurt dan bij elke knipperslag van de ogen en kan erg vermoeiend zijn.

Klachten bij latent scheelzien kunnen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Toename migraine

Manifest

Bij de manifeste vorm staan de ogen altijd wat scheef.
Indien het beeld van een van de twee ogen niet door de hersenen onderdrukt worden, is er ook een hinderlijk dubbelzien.

Oorzaken van een scheefstand kunnen zijn:

 • Aangeboren of genetisch bepaald
 • Lui oog (amblyopie). Amblyopie kan ook door scheelzien juist veroorzaakt worden.
 • Ongecorrigeerde sterkte-afwijking (meestal +)
 • Diverse systeemaandoeningen als spierziekte en MS
 • Hersentrauma of trauma rond de oogkas
 • Door staaroperatie (trekken aan oog tijdens de operatie)
 • etc…

Oplossing

Een prismabril vermindert deze klachten. Het voor- en achtervlak van dit brillenglas zijn iets ten opzichte van elkaar gekanteld.
De lichtbundel wordt daardoor opzij gebogen.
Een prismavoorschrift wordt opgemaakt door een orthoptist of oogarts en wij voeren dit voorschrift met hoge zorgvuldigheid uit.
Vaak wordt gestart met een kleefprisma. Deze plastic prisma’s kunnen in sterkte vlot aangepast worden aan een evoluerende scheelzienshoek.
Bij een stabiele situatie kan de prismasterkte ingeslepen worden in de brillenglazen.