Nachtblindheid, doe er iets aan.

Veel mensen lijden in meerdere of mindere mate aan nachtblindheid. Het gaat om een vorm van slechtziendheid bij het invallen van het duister of bij overgang van een lichte naar een donkere plaats.

Klachten bij nachtblindheid

Slecht zien bij schemering of in het donker. Lang moeten wennen aan het donker bij de overgang van licht naar donker.

Hoe ontstaat nachtblindheid?

In het netvlies van het oog zitten twee soorten zintuigcellen of fotoreceptoren: staafjes en kegeltjes. De kegeltjes zorgen voor het zicht overdag, de staafjes spelen een belangrijke rol bij het zien in het duister. Bij nachtblindheid werken de staafjes minder goed.

Mogelijke oorzaken van nachtblindheid

Behandelbare oorzaken

  • Cataract of staar ontstaat door een vertroebeling van de ooglens. U ziet dan zowel overdag als 's nachts waziger. Vaak zien deze mensen lichtkransen (halo’s) om lichtbronnen. Dit kan behandeld worden met een operatie waarbij de troebele lens wordt vervangen door een kunstlens.

  • Bijziendheid Wanneer u bijziend bent en uw bril of lenzen niet sterk genoeg zijn, gaat zich dit vooral bij duister manifesteren. Het kan nodig zijn uw brilsterkte aan te passen.

  • Refractiechirurgie (laserbehandeling) De eerste weken of maanden na de behandeling kunnen kringen en strepen rondom lichtbronnen gezien worden. In de meeste gevallen is dit een voorbijgaand effect. Soms kan nachtblindheid optreden en moet u 's nachts toch een bril dragen om scherp te zien.

  • Vitamine A tekort Een goede, gevarieerde voeding levert in principe voldoende vitamine A op. Bij een tekort zal uw arts vitamine A-supplementen voorschrijven.

  • Sommige geneesmiddelen Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld sommige antidressiva en geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartklachten, kunnen uw zicht (tijdelijk) aantasten en nachtblindheid veroorzaken. Lees daarom aandachtig de bijsluiter en bespreek dit zo nodig met uw arts. Sommige oogdruppels voor glaucoom creëren nauwe pupillen. De pupil laat in het donker dan minder licht door waardoor het zien in het donker slechter wordt.

Niet behandelbare oorzaken

  • Aangeboren afwijking (congenitale stationaire nachtblindheid) Dit is een zeldzame oorzaak van nachtblindheid.
  • Retinitis pigmentosa Dit is een vrij ernstige, erfelijke oogaandoening waarbij nachtblindheid vaak het eerste symptoom is. Later kan daar 'kokerzien' bijkomen waarbij de randen van uw gezichtsveld afnemen, en tenslotte algemeen slechter zien.

Een oplossing tegen nachtblindheid

Bent u nog niet toe aan een cataractoperatie, blijven de klachten na chirurgie aanhouden, is uw nachtblindheid niet te behandelen, ...? Mensen met nachtblindheid hebben baat bij

  1. een speciale bril met gele brilglazen die de schittering verminderen en het contrast vergroten.
  2. een bril met specifieke opbouw die rekening houden met grotere pupilopening, filter en net iets andere correctie.