Komt u ook eens langs om uw oogdruk te laten meten? Ontdek hier het belang ervan!

Elk oog heeft een bepaalde spanning, hetgeen de oogdruk wordt genoemd. Indien de oogdruk te hoog is en het oog dus te veel onder spanning staat, kan er schade optreden aan de oogzenuw en dit kan uiteindelijk weer leiden tot glaucoom.

Glaucoom kan het gezichtsvermogen onherstelbaar aantasten

Veel mensen merken pas heel laat dat hun zicht achteruitgaat.
Dat komt omdat glaucoom meestal niet pijnlijk is en bovendien vullen de hersenen ontbrekende informatie aan. Glaucoom kan het gezichtsvermogen onherstelbaar aantasten. Indien onbehandeld, kan het leiden tot permanente blindheid.

Erfelijkheid speelt zeker een rol

Hoe ouder u wordt, hoe meer kans u hebt om glaucoom te krijgen. Meestal treedt de ziekte op vanaf 40 jaar. Glaucoom is erfelijk. Als er iemand in uw familie glaucoom heeft, hebt u zelf beduidend meer kans om glaucoom te krijgen (1 op 4), ook al op jongere leeftijd. Zwaar bijziendheid verhoogd de kans op glaucoom eveneens.

Kosteloos uw oogdruk laten uitmeten kan bij ons

Dit gebeurt met een non-contact tonometer. Hierbij wordt het oog niet aangeraakt. Een luchtstootje komt tegen het hoornvlies.
Als de uitslag van de meting niet binnen de grenzen van het aanvaardbare ligt, verwijzen wij u door naar de oogarts.